PLAUMAI.VN - Tem bảo hành điện tử phủ cào 24/7
1900 2323 18

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG LÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP


CÁCH KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

PLAUMAI.VN tích hợp tem bảo hành điện tử phủ cào, xác thực tiện dụng. Quý khách thực hiện kích hoạt theo hướng dẫn trên tem.
Cách 1: Truy cấp KICHHOAT.PLAUMAI.VN và làm theo hướng dẫn - Miễn Phí
Cách 2: Soạn KBH dấu cách MÃ PHỦ dấu cách BIỂN SỐ XE gửi 8089 hoặc 8055 phí 1.000 đồng
Lưu ý : Biển số xe viết liền không khoảng trống. Ví dụ : 30A123456